Svět kreslí Václava Havla.

Česká unie karikaturistů vyzývá všechny domácí i zahraniční autory k vytvoření karikatury prvního československého postkomunistického prezidenta Václava Havla. Chceme touto akcí vzdát hold muži, který se zásadním způsobem zasloužil o přechod naší země z totality do demokratické společnosti. Zaslané kresby budou vystaveny na webu České unie karikaturistů, z vybraných prací pak bude sestavena výstavní kolekce a případně vydán katalog.
Vaše práce formátu A4, barevné i černobílé, v rozlišení 300 DPI (JPG) posílejte prosím na adresu: vaclav.havel@ceska-karikatura.cz 

Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011) byl český dramatik, esejista, kritik a pozdější politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989 – 1992) a prvním prezidentem České republiky (1993 – 2003).
 Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní slavnost a Vyrozumění. V období tzv. Pražského jara (1968) se zapojil do politické diskuse a prosazoval demokratizaci společnosti. Po násilném potlačení reforem invazí vojsk Varšavské smlouvy měl zákaz publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů a kritiků tehdejšího komunistického normalizačního režimu. Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo téměř pět let věznění. V této době vedle dalších divadelních her také napsal vlivné eseje vydávané v samizdatu.
Po „Sametové revoluci“ v listopadu 1989 se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. V této funkci měl zásadní vliv na přechod České republiky k parlamentní demokracii a její zapojení do politických struktur západní civilizace.
Jako literát se Václav Havel světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se mimo jiné zabývá tématy moci, byrokracie a jazyka a postavením jedince v novodobé společnosti. Ve svých esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zabývá filozofickými otázkami svobody, moci, morálky či transcendence.
Václav Havel patří k nejpopulárnějším osobnostem České republiky a pro své morální vlastnosti byl a je respektován po celém světě.
 

 

česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Polsko / Polen česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Švédsko / Sweden česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Rakousko / Austria česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Česká republika / Czech Republic česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Irsko / Ireland česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Kostarika / Costa Rica česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Holandsko / Netherlands česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Švýcarsko / Switzerland česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Irán / Iran česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Rumunsko / Romania česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Filipíny / Philippines česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Slovensko / Slovakia česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Japonsko / Japan česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Itálie / Italia česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Chorvatsko / Croatia česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Ukraina / Ukraine česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Belgie / Belgium česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Srbsko / Serbia česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Turecko / Turkey česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Brazílie / Brazil česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Kolumbie / Colombia česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Čína / China česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Indonesie / Indonesia česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Maďarsko / Hungary česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Indie / India česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Španělsko / Spain česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů USA / USA česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Bulharsko / Bulgaria česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Mexiko / Mexico česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů česká unie karikaturistů Kosovo / Kosovo


©1990-2024 ČESKÁ UNIE KARIKATURISTŮ všechna práva vyhrazena | webdesign proxima design