Výstava ke 30 letům ČUK

Milé dámy, milí pánové, drazí spolkovníci.

Doba, která všechny zaskočila pandemickým šílením, se projevila i na činnosti ČUK. Řada akcí, zejména výstav, byla odložena či rovnou zrušena a narušil se i systém pronajímání kolekcí obrázků institucím, které by jinak projevily zájem o tvorbu našich členů. Jediným “pozitivem” na vzniklé situaci je to, že náš spolek ušetřil za výrobu katalogů a ostatních nezbytných nákladů. Ovšem to je spíše situace “černohumorní”. Když pominu fakt, že dění kolem COVIDu 19 nabídlo autorům KrHu spoustu námětů pro tvorbu, tak situace příliš veselá zatím není. Vládní protipandemická opatření ať už si myslíme o nich cokoliv, tak se samozřejmě promítla do chodu ČUK. Tento rok připravovalo předsednictvo zejména oslavu 30. výročí založení ČUK, která měla vyvrcholit reprezentativní výstavou v Malostranské besedě a současně vytvořením neméně reprezentativního katalogu. Vše to mělo být ohlédnutím za 30. letou činností spolku. Člověk míní a COVID 19 společně s vládou mění.

Vše je najednou jinak. To se také týká i konání Valné hromady, která se měla konat na konci roku (viz stanovy). Pokud se protipandemická opatření nezmění, tak i tu budeme muset termínově posunout na později. Ale to se mi, v této situaci, jeví jako nedůležité. Důležitější bude pro ČUK “přenesení” aktivit do “cyberprostoru”.  Tím je myšlena zvýšená aktivita na Facebooku a na domovských webovkách. Jako první věc, která by se měla odehrát je “virtuální výstava” členů ČUK na speciálně vytvořené stránce webu ČUKu. Tímto, bych vás, kolegyně a kolegové, chtěl vyzvat, k zaslání tří, dle vašeho přesvědčení, nejlepších kreslených vtipů, či karikatur, ze kterých bychom mohli vytvořit opravdu reprezentativní kolekci pro “Výroční virtuální výstavu” pro naše webovky a případně i Facebook.  termín pro zasílání kreseb (v rozlišení minimálně 300dpi) je do 15.12. 2020. Myslím, že je to je dostatečně dlouhá doba. O dalších aktivitách ohledně 30. Výročí ČUK vás budeme informovat průběžně ve Zpravodaji a na Facebooku.

Opatrujte se, kreslete a neztrácejte naději a humor i v této poněkud podivné době.

 

Radovan Rakus

 

Předseda ČUK v.r.

 


©1990-2020 ČESKÁ UNIE KARIKATURISTŮ všechna práva vyhrazena | webdesign proxima design